تاثیر تغییرات مدیریتی عربستان بر پیمان نفتی اوپک

مقامات بلندپایه روسیه اعلام کردند تغییرات مدیریتی در صنعت نفت عربستان سعودی روی همکاری میان مسکو و ریاض تاثیری نخواهد

بیشتر بخوانید