در دیدار نخست وزیر ازبکستان؛جهانگیری بر گسترش همکاری‌های تجاری تهران – تاشکند تاکید کرد

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ظرفیت های فراوان اقتصادی ایران و ازبکستان و وجود زمینه های متعدد همکاری،

بیشتر بخوانید