در واکنش به افشای باج خواهی آمریکا از ناخدای "آدریان دریان1"؛
ظریف: باج خواهی آمریکا در حال تبدیل شدن به یک الگو است

وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پیام توئیتری در واکنش به باج‌خواهی آمریکا از ناخدای هندی کشتی «آدریان دریا

بیشتر بخوانید