اهداء ۵ هزار بسته ارزاق ازطرف فولاد خوزستان به قرارگاه جهادی شفا

شرکت فولاد خوزستان همزمان با میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود (عج) و در راستای ایفای مسئولیت‌

بیشتر بخوانید