با همکاری ایران و آلمان ساخت نمایشگرهای شفاف با ذرات نانو برای صنایع هوایی و حمل‌ونقل شهری صورت گرفت

پژوهشگران دانشگاه تبریز با همکاری دانشگاه کلن آلمان با استفاده از نانوذرات به ساخت نوع جدیدی از نمایشگرهای شفاف دست

بیشتر بخوانید