با هدف تبادل نظر با صاحبان صنایع تاجیکستان صورت گرفت؛
حضور فولاد مبارکه در ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان

شرکت فولاد مبارکه با هدف تبادل نظر با صاحبان صنایع تاجیکستان در ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر

بیشتر بخوانید