ساخت یک مرکز معلولین به همت چادرملو

مرکز توانبخشی باغ بهشت معلولین شهرستان اردکان بابراورد تقریبی۷۰ملیارد ریال در راستای مسئولیت های اجتماعی در روزهای آتی شروع به

بیشتر بخوانید