سخنگوی سازمان برنامه:
پایان تابستان؛ زمان پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه از اجرایی شدن پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان تابستان خبر داد. به گزارش”

بیشتر بخوانید