بازداشت مدیر یک شرکت معدنی خواف به دلیل تخلف مالی

دادستان عمومی و انقلاب خواف گفت: مدیر یک شرکت معدنی پلاسری در سنگان این شهرستان به دلیل تخلف پنج هزار

بیشتر بخوانید