تاثیر کم تحریم در پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد

مدیریت فنی، زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای ‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است با وجود تحریم‌ها،‌ مشکلات

بیشتر بخوانید