امدادگران معدن به تونل آوار شده طزره رسیدند

در ششمین روز حادثه ریزش معدن زغال سنگ طزره دامغان، امدادگران با حفر کانال به بلوک تونل ریزش کرده رسیدند.

بیشتر بخوانید