مدیرعامل هلدینگ معدنی ؛ معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان شد

مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس و مالک 23 شرکت بورسی و غیر بورسی به عنوان معاون جدید اقتصادی منصوب

بیشتر بخوانید