هر مهاجرتی خروج نخبگان محسوب نمی‌شود

برخی آمارهای ارائه شده در خصوص میزان مهاجرت نخیگان ایرانی به دیگر کشورها مستند نیست و بسیاری از این افراد

بیشتر بخوانید