کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان با حضور مدیرعامل شرکت مس برگزار شد؛
توزیع هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در استان کرمان

در جلسه‌ای با حضور فداکار استاندار کرمان و علی رستمی مدیرعامل شرکت مس یک هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش صنایع مس به صورت تسهیلات سرمایه در گردش، بین واحدهای تولیدی استان که افزایش تولید و اشتغال داشته‌اند، توزیع می‌شود.

بیشتر بخوانید