به مناسبت دهه مبارک فجر؛
مركز نوآوری شركت فولاد مباركه در دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد

به مناسبت دهه مبارک فجر مرکز نوآوری شرکت فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان با هدف استفاده حداکثری از توان

بیشتر بخوانید