نشست مشترک پالایشگاه آبادان با شرکت سرمایه گذار روس

به گزارش”نوای صنعت“، امروز در نشستی مشترک با حضور مشاور وزارت نفت در امور پتروشیمی، مشاور وزیر نفت در حوزه

بیشتر بخوانید