تصفیه خانه بهداشتی فولاد اکسین خوزستان افتتاح شد

به گزارش”نوای صنعت“، تصفیه خانه بهداشتی فولاد اکسین خوزستان با هدف رسیدن به قله محیط زیست و تحقق انقلاب صنعتی

بیشتر بخوانید