فولاد سرمد بیشترین حجم مبادلات میلگرد بورس کالا را از آن خود کرد

به گزارش”نوای صنعت“، در مبادلات روز چهارشنبه یکم شهریور ماه سال 1402 بیشترین حجم مبادلات میلگرد مربوط به فولاد سرمد بود. حجم مبادلات انواع میلگرد در روز یاد شده 20 هزار و 112 تن بود که از این میزان ده هزار تن آن مربوط به فولاد سرمد و مابقی مربوط به سایر تولیدکنندگان بود. در […]