مدیر اکتشاف ایمپاسکو خبر داد؛
حدود ۳۱ هزار متر حفاری اکتشافی در ۵ ماهه نخست سال توسط ایمپاسکو

به گزارش”نوای صنعت“، مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از انجام حدود ۳۱ هزار متر حفاری اکتشافی

بیشتر بخوانید