آوای مهر و مقاومت مدارس شهدای بانک رفاه کارگران در 11 استان کشور طنین انداز شد

به مناسبت اول مهرماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، آوای مهر و مقاومت به طور همزمان در مدارس

بیشتر بخوانید