تاکید بر همکاری شرکت نفت و گاز اروندان و فولاد اکسین خوزستان

به گزارش”نوای صنعت“، رئیس هیأت مدیره و مدیر امور فنی شرکت نفت و گاز اروندان بر همکاری شرکت نفت و

بیشتر بخوانید