شروع مذاکرات اعتماد سازی برای آغاز پروازهای خارجی به ایران

مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از برگزاری جلسات متعدد و اقدامات این سازمان در راستای اعتمادسازی

بیشتر بخوانید