وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
«مزیت سازی» را به جای مزیت نسبی در دستور کار قرار دهیم

به گزارش”نوای صنعت“، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ما راهی جزو سرمایه گذاری برای توسعه علم و فناوری در

بیشتر بخوانید