رشد ۳.۳ درصدی تولید تلویزیون در یازده ماهه ۹۸

تولید تلویزیون که در ماه‌های گذشته همواره روندی کاهشی در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ داشت، در ماه یازدهم

بیشتر بخوانید