طی یک سال گذشته؛
سرمایه‌گذاری ۶۳۴ میلیارد ریالی در بخش معادن استان سمنان رقم خورد

استان سمنان دارای ظرفیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری است که از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان مربوط به بخش معدن است

بیشتر بخوانید