شورای نگهبان طرح قیر رایگان را تایید کرد

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای “قانون تأمین قیر برای پروژه های عمرانی” ۴ هزار میلیارد تومان با

بیشتر بخوانید