جزئیات جدید حادثه آتش سوزی چاه شماره ۲۸ مارون

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به همراه رئیس HSE شرکت ملی نفت ایران و سرپرست شرکت بهره برداری نفت

بیشتر بخوانید

مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر تسریع در راه اندازی موزه نفت مسجدسلیمان تأكید کرد

مهندس احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بازدید از ساختمان موزه اکتشاف، حفاری و تولید صنعت نفت

بیشتر بخوانید