دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی:افزایش مبلغ پیامک بانک‌ها را گزارش دهید

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی گفت: مردم هرگونه پیامک مبنی بر افزایش کارمزد پیامک بانک‌ها را به این

بیشتر بخوانید