آغار بکار فعالیت اصناف پرخطر تهران بعد از عید فطر

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: براساس تصمیم ستاد مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا تمام اصناف حتی صنوفی که از

بیشتر بخوانید