با پیگیری‌های وزارت نفت و رئیس کمیسیون انرژی مجلس
حل مشکل حقوق و دستمزد کارکنان نفت در دستور کار قرار گرفت

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراض‌های اخیر کارکنان رسمی نفت به نحوه افزایش حقوق و دستمزدهای‌شان

بیشتر بخوانید

پیشرفت سازندگان و توسعه نظام پیمانکاری داخلی با حمایت صنعت نفت

دکتر فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی مجلس، پیشرفت سازندگان و توسعه نظام پیمانکاری داخلی در سایه صنعت نفت را دستاوردی

بیشتر بخوانید