تدوین شناسنامه آسانسور یکی از بندهای استاندارد ملی آسانسور

نائب رئیس اول اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته از برنامه‌ریزی برای تدوین شناسنامه آسانسورها در کشور خبر

بیشتر بخوانید