مدیرعامل بانک مسکن عضو هیات‌داوران جشنواره چهره‌های ماندگار صنعت بانکداری

جمعی از فعالان شناخته‌ شده صنعت بانکداری و پرداخت کشور را به عنوان اعضای هیات داوران دومین جشنواره چهره‌های ماندگار

بیشتر بخوانید