برنامه چهارمین غول سنگ آهن جهان در صفر کردن انتشار کربن تا ۹ سال آینده

شرکت استرالیایی فورتسکیو چهارمین تولیدکننده بزرگ سنگ آهن جهان ، قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ انتشار کربن را به صفر

بیشتر بخوانید