از ماه جاری میلادی صادرات نفت عربستان به هند عادی می‌شود

سخنگوی شرکت ریلاینس اینداستریز هند: گفت« آرامکو اطمینان داده که محموله های ماه اکتبر از نظر مقدار و ترکیب درجات

بیشتر بخوانید