صادرات گاز طبیعی ایران به 19 میلیارد متر مکعب رسید

یک موسسه بین المللی اعلام کرد صادرات گاز طبیعی ایران در سال میلادی گذشته با رشد ۹ درصدی به مرز ۱۹ میلیارد مترمکعب رسید.

بیشتر بخوانید