همزمان با هفته دولت مدیرعامل راه آهن:با افتتاح مرکز تعمیرات لکوموتیو قم برای۶۱ نفر اشتغالزایی می شود

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران همزمان با هفته دولت در حاشیه افتتاح مرکز تعمیرات لکوموتیو گارمانوری قم در گفت

بیشتر بخوانید