رتبه سازمانی کارکنان سکوهای دریایی فلات قاره ارتقا یافت

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از ارتقای رتبه سازمانی کارکنان شاغل در سکوهای دریایی این شرکت خبر داد. به

بیشتر بخوانید