سخنگوی وزارت نفت: زاکانی باید درباره کرسنت به پیشگاه ملت پاسخگو باشد

سخنگوی وزارت نفت اظهار کرد: در ماجرای کرسنت، «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی کسی است که باید به

بیشتر بخوانید