تحریم‌های آمریکا تقاضا برای سوخت کثیف کشتیرانی را کاهش داد

تحریم‌های آمریکا بر ناوگان کشتیرانی چین یک نتیجه ناخواسته داشته است و آن کاهش استفاده از کثیف ترین سوخت دریایی

بیشتر بخوانید