سخنگوی کمیسیون صنایع:داخلی‌سازی قطعات خودرو باعث اعتمادسازی در کشور خواهد شد

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت:چنانچه بازار سرمایه به سمت تولید برود، خودرو نیز از کالای سرمایه‌ای به مصرفی سوق پیدا

بیشتر بخوانید