از اول خرداد به مدت ٣ ماه انجام می‌شود
شرط و شروط برای صادرات فولاد

طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان و نمایندگان قانونی آن‌ها که مجاز به صادرات فولاد میانی، مقاطع طویل فولادی

بیشتر بخوانید