انبار مخصوص نگهداری مغزه‌های زمین‌شناسی مناطق نفتخیز جنوب افتتاح شد

پروژه احداث انبار مخصوص نگهداری مغزه‌ها و سالن مطالعات زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب راه‌اندازی و افتتاح شد.

بیشتر بخوانید