قیمت نفت،‌ قربانی اختلاف آمریکا و چین

بزرگتر شدن جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین و کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه باعث شده تا

بیشتر بخوانید