رونمایی از ابزار اساسی کاربردی در حفاری افقی و جهت‌دار

«پالسر مثبت» به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی کاربردی در عملیات حفاری افقی و جهت‌دار چاه‌های نفت و گاز، در حاشیه

بیشتر بخوانید