کلنگ‌ ‏زنی مدرسه بانک اقتصاد نوين در روستای خورآباد شهرستان قم

سي‌‏وپنجمين مدرسه بانک اقتصادنوين در روستاي خورآباد بخش کهک شهرستان قم ساخته مي‌‌شودکلنگ احداث سي‌وپنجمين مدرسه “بانک اقتصادنوين” در روستاي

بیشتر بخوانید