پیام تبریک صادقی مجد مدیر عامل شرکت فولاد لجستیک به مناسبت روز صنعت معدن

به گزارش”نوای صنعت“، دکتر جواد صادقی مجد مدیر عامل محترم شرکت فولاد لجستیک در متنی، 10تیرماه روز صنعت معدن  را

بیشتر بخوانید