مطالبات بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد از پرداخت کامل مطالبات معوق مربوط به هشت سال گذشته بازنشستگان این صندوق به مبلغ ۴۰۰

بیشتر بخوانید