مصرف۲۳ برابری دهک ثروتمند نسبت به اقشار محروم از یارانه بنزین

توزیع ناعادلانه یارانه پنهان ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی، یکی از عوامل افزایش شکاف طبقاتی در کشور است. به گزارش آژانس

بیشتر بخوانید