مراسم افتتاح ۸.۵ کیلومتر از نیمه شرقی خط ۷ مترو تهران

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  مراسم افتتاح بهره برداری از ۸.۵ کیلومتر از بخش شرقی خط۷

بیشتر بخوانید