مدیر کل امور مالیاتی گلستان تاکید کرد:ارایه خدمات مالیاتی مطلوب، موجب اعتماد مودیان می شود

مدیر کل امور مالیاتی گلستان اظهار داشت: ارایه خدمات مالیاتی مطلوب، موجب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان می‏ شود.

بیشتر بخوانید